Csodaecset Rajzkör

A csoport tevékenysége 2011 novemberétől 2012 júniusáig tart, melynek tagjai az iskola diákjaiból tevődik össze. Név szerint: Bagi Norbi, Zaha Dávid, Hegedűs Patrik, Szöci Márk, Hajnal Norbert, Márkus Anita, Bődi Tímea, Hegedűs Barbara, Balaskó Tamara, Nagy Nikolett, Hajdú Diána, Duma Györgyi, Varga Anett. Persze ezekből van, aki leszakadt különböző okok miatt, de szerencsére lesz utánpótlás Balogh Viola, Bíró Yvette és Fenesi Alexandra személyében.
Ők az iskolában működő, általam vezetett kör tagjai. Munkájukkal kapcsolatban igényesek, szívesen vállalkoznak különleges megoldásokra, különleges technikákra, bátran kísérleteznek, élvezik a tapasztalatszerzést, az alkotó munka gyönyöreit.
A kitűzött célok a tanmenetnek megfelelően különleges technikák megtanítása, az alkotás örömének felfedeztetésére irányuló munka. Főleg a rajz és festészeti technikák tanítására fektettem a fő hangsúlyt. Mivel a munkák nagy része a képzőművészet egy-egy ágához kapcsolódik, a tanulók így saját maguk fedezhetik fel a különböző képzőművészeti technikák adta különböző kifejezésmódot. Sajnos a megszokott tanórák adta idő nem ad rá lehetőséget, hogy minden technika kipróbálása sorra kerülhessen és elég idő jusson mindegyik elmélyítésére. Ezért, mivel e technikák iránt meglehetősen nagy volt az érdeklődés, a jövőben is szeretném e tevékenységeket fejleszteni, gyakorolni.
A zenehallgatással fűszerezett két órás foglalkozásokon felszabadult légkörben rendszeres megvendégelést is tartottunk egymásnak.
A foglalkozásokon a gyermekek képzőművészeti technikák megismerésével jártasságot szereztek az önkifejezésben. Gyakran használtak zenei elemeket, melyek képzőművészeti feladatokká válva szinte észrevétlenül oldották a testi feszültséget. Jellemző volt a környezettudatos formálódás, a tájékozódás a külső-belső terekben, a koncentráció fejlesztése, a relaxáció beépítése a mindennapi életbe.
A program összeállítása komplex módon illeszkedett az iskolai élet, jeles napjaihoz, a társadalmi és természeti környezethez. Például az iskola napján való részvétel, mégpedig az „Iskola fája” című rajzversenyen, ahol a diplomákon kívül, értékes díjakat is átvehettek a tanulók.
Tapasztalataim szerint a foglalkozások túlmutattak a képzőművészeti órákon, nem csak alkottak, hanem megpróbálták átérezni, hogy maga az élet, a művészet és az egészséges életvezetés a mi nagy műalkotásunk. A mai felgyorsult időben a gyermekeknek szükségük lehet korhű praktikákra, hogyan értsék meg a mögöttes tartalmakat, és játékszabályokat, hogy az életjátékot eredményesebben tudják játszani. Pedig az élet egy játék, melyet az alkotás öröme és a szellemi törvények ismerete nélkül nem lehet eredményesen játszani. A rajz csupán eszköz, nem a végcél, a fő cél az, hogy kiaknázd a mai modern racionális világunk által háttérbe szorított kreativitásod, intuíciód, alkotóképességed. Ezen eszközök segítségével jobbá, színesebbé, izgalmasabbá tedd életed különböző területeit. A kreativitás saját alkotóerőnk leképezése. A rajzkör ezeket a képességeket segít megerősíteni a bennünk rejlő művész megtalálásával.
Az egyéni feladatok mellett jellemző a csoportos alkotómunka, egy-egy témakörhöz kapcsolódó projektek kimunkálása, pl. az iskola fája elültetésének megörökítése, Mikulásvárás, ajándékozás, karácsonyi díszek alkotása.
Az elkészült munkákat első körben a csoport értékelte, majd a legjobbakat az iskolai közösség is megtekinthette a folyosón elhelyezett kiállításokon, amit közösen helyeztünk el.
Folyamatosan részt veszünk rajzversenyeken, mint például a Carrefour karácsonyi és húsvéti rajzversenyén, a Varadinum keretében kihirdetett Szent László című rajzversenyen, a megyei iskolák képzőművészeti versenyén, s a túrkevei Nagy-Sárréti képzőművészeti pályázatán, ahol kimagasló munkájáért harmadik díjban részesült Hegedűs Barbara.

A legszebb alkotásokból állítottunk ki a két iskola épületében a falrészekre és az alkotói teremben is folyamatosan, az ötödikesek- hatodikosok, hetedikesek-tizenkettedikesek munkáiból és még szeretnénk folytatni a kiállítások sorát. A rengeteg értékes összegyűjtött anyag, a gyermekek aktív részvételét bizonyítják. Sok hasznos információra tettek szert tanulóink, volt lehetőségük alkotóképességük sokrétű kibontakoztatására, nagyon sok tapasztalati tudásra tettek szert.
 
 A foglalkozásokon kiemelten szerepet kapott az önálló alkotóképesség fejlesztése, mely egyre kreatívabbá, bátrabbá, sokszínűbbé és egyénibbé tette a tanulókat. A legfontosabb azonban, hogy kialakult bennük egy vizuális képi világ, amellyel ki tudják fejezni önmagukat.

Képek

Náday Kata, rajztanárnő