A forradalmakra emlékezve

Kirándulás október 23-a alkalmából

A nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum IX. és X. osztályos diákjai a Rákóczi Szövetség jóvoltából látogathattak el Budapestre, az Ady Endre Gimnáziumba, hogy részt vehessenek a budapesti 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségeken.
Ezt az alkalmat megragadva, igyekeztünk diákjainknak olyan programot összeállítani, melyben a történelmi események mellett magyar kultúránk kiváló képviselőire is emlékezhettünk, illetve felkereshettünk olyan impozáns helyeket, melyek magyarságtudatuk erősítését szolgálta.
Első nap, 2014. október 22.
Már a buszon megbeszélhettük a történelmi eseményeket, azok következményeit, és kihatásukat jelenünkre. A diákok számára újdonságként hatottak, azok a személyek, nevek, helyzetek, amelyek meghatározták a korszakot. Arra gondoltunk, hogy kirándulásunk valóban bizonyíték lesz nemzetünk büszkeségére állandó szabadságvágyára, és folytonos küzdelmeire. Szeretnénk, ha ők is ráébrednének, hogy életük irányítását maguk kell kezükbe vegyék.
Történelmi sétánkat a Várban indítottuk. Megtekintettük a pompás Halászbástyát, majd a felújított Mátyás templomban csodálhattuk meg a páratlan szépségű festményeket. A kísérő tanárok minden helyzetben meséltek valamit a látottakról. Próbáltuk mókásan, de annál gazdagabban belopni diákjaink fejébe a történelmi személyiségek mellett, az építészek, festők, tervezők neveit is.
 Sétánk során megcsodálhattuk a vár legrégibb épületét; a Sándor Palotát, a Várpalotát, a Turul emlékművet, a Hunyadi udvart a Mátyás kúttal. A remekül felújított Várkert bazárnál hagytuk el az ódon épületek együttesét. Felhívtuk a figyelmet mindenütt a javításokra, újításokra, fejlesztésekre, melyek évről évre szebbé varázsolják a fővárost.
Fekete felhők és az idő rövidsége is kergetett bennünket, így rekordidő alatt szeltük át a Lánchídon a Dunát, és igyekeztünk a csodálatos szépségű, hófehér Parlament csillogó arany termeibe. Pánczél Károly képviselő úrnak, a Nemzeti összetartozás bizottsága elnökének köszönhetően a látogatás ingyenes volt a csoport részére.
Parlamenti sétánk után részt vehettünk a Nagy Imre szobránál rendezett megemlékezésen. Igaz, hogy az idő csípős volt, de a kisiskolások csodálatos előadása mindenkit megragadott.
 A napot a Csodák Palotájában zártuk. A diákok tanulva szórakozhattak, és vezethették le a nap súlyos élményeit. Időnkbe belefért egy kis pihenő látványosság a Tropicariumban.
 Itt találkozhattunk kedves házigazdáinkkal, az Ady Endre Gimnázium történelem és biológia szakos tanárjaival, akik elkísértek a Kollégiumba, ahol már vártak a testvériskola diákjai, akik nem csak finom vacsorával kínáltak, de szórakoztató kulturális műsorral is kedveskedtek, amibe a mi diákjaink is bekapcsolódtak. Úgyhogy bátran állíthatjuk, remek kis este alakult ki a fárasztó nap után.
Második nap, 2014. október 23.
Margitszigeti sétával kezdtük a napot. Lehetőségünk volt felidézni történelmünket az Árpád házi királyoktól kezdődően. A szobroknál elidőzve zenei és irodalmi kultúránk jeles képviselőire is emlékezhettünk, sőt összetartozásunkat is kiemelhettük a zenélő kútnál, mely az ünnepre való tekintettel, a hideg őszi napon is működött. Sétánk során megláthattuk Szent Margit egykori sírhelyét, majd találgathattunk Madách megcsonkított szobránál: vajon ki szenvedi el a vandálok dúlását?  Szerencsénkre a szökőkút is csodálatosan működött, s rövid időre a nap is kisütött, úgyhogy kis pihenőnk kedves hangulattal párosult.
Megcsodálva a Margit hidat, végigsétálhattunk a rakparton, közben a parlament Duna felöli oldalát is aprólékosan megtekintettük. József Attila szobránál időzve elbeszélhettük a költő által átélt fájdalmakat a trianoni békeszerződés után. A Dunaparton lévő cipők alkalmat nyújtottak arra, hogy a második világháború borzalmait is felidézzük.
A Szent István Bazilika alkalmat adott az első királyunkra való emlékezésre.
Utunkat a Terror Háza felé kanyarítottuk. Szerettünk volna egy kis időre bemenni, de sajnos a kígyózó sorok láttán meg kellett elégedjünk a csendes emlékezéssel és mécses gyújtással.
 Kirándulásunk utolsó helyszíne a Hősök tere volt. Itt összefoglalhattuk a két nap eseményei, hiszen hosszú történelem óránk minden szereplőjével újra találkozhattunk. Letettük koszorúnkat a Hősök emlékkövéhez, mely hányatatott sorsa igen emlékeztetett nemzetünk XX. századi sorsára.  Elsétáltunk a Vajdahunyad várhoz is, ahol megidézve a magyar építészet ezeréves történelmét újra találkozhattunk erdélyi műemlékekkel.
 Keretbe foglaltuk a két tartalmas napot, ugyanis a buszon, a hosszú hazaúton diákjainknak szórakoztató vetélkedőt szerveztünk. A feladatokat nem csak a tanárok adták fel, hanem a diákoktól is leleményes kérdéseket kaptunk. Ez segített a látottak hallottak elmélyítésében.

Nagy Ildikó, aligazgatónő