KEDVES DIÁKOK

A Nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum Matematika-Informatika és Fizika-Kémia-Biológia Katedráinak tanárai tisztelettel meghívják az érdeklődő diákokat és szaktanárokat, a 2016. május 7-én rendezendő

MATEMATIKA-INFORMATIKA TUDOMÁNYOS DIÁKKONFERENCIÁRA
(MATUDINFO 2016)
FIZIKA-KÉMIA-BIOLÓGIA TUDOMÁNYOS DIÁKKONFERENCIÁRA
(TERMÉSZETTUD 2016)

         A matematika-informatika konferencia munkálatai több szekcióban zajlanak: matematika, tudománytörténet, matematika-informatika és informatika.
A fizika-kémia-biológia konferencián bemutatott dolgozatokat, a témához kapcsolódó kísérlet vagy számítógépes modellezés is kell, hogy kísérje.
A konferencia célja
A matematikára, mint alaptantárgyra alapozott, de az egyéni kibontakozás lehetőségét magába foglaló nemes versengés megteremtése, valamint az információ modern világképnek megfelelő számítógépes feldolgozása.
A természettudományok népszerűsítése a diákok körében.
A diákok önálló, tudományos tevékenységének kialakítása és az önálló dolgozatok bemutatása általi fejlesztése.
Általános tudnivalók, jelentkezési feltételek
A konferencián részt vehet bármely IX-XII. osztályos diák, aki önállóan elkészített egy matematika/informatika, illetve egy fizika/kémia/biológia témájú dolgozatot és a hozzá tartozó kísérletet vagy számítógépes modellezést, amit még nem mutatott be más tudományos konferencián. A dolgozat terjedelme 5-10, A4-es formátumú oldal. A dolgozaton fel kell tüntetni a szerzők, valamint a felkészítő szaktanárok nevét. Egy dolgozatnak legfeljebb két szerzője lehet. Az nyilvánul jó dolgozatnak, amelyik egyéni jegyekkel rendelkezik, amely olyan eredményeket tartalmaz, amelyet a diák maga, kísérletezés útján ért el. A dolgozat bemutatására bármilyen számítógépes programot alkalmazhat (pl. Power Point, ...). Minden jelentkezőnek 10 perc áll a rendelkezésére, hogy a dolgozatát és kísérletét bemutassa és 5 perc a feltett kérdések megválaszolására.
A dolgozat értékelése
A zsűri szaktanárokból áll. A dolgozatok értékelése két szakaszban történik: előzetes értékelés (0-10 pont) a benyújtott dolgozat alapján, a dolgozat bemutatása (0-10 pont), valamint a fizika/biológia/kémia konferencia esetében a kísérlet bemutatása (0-10 pont). A maximális pontszám 20 pont a matematika-informatoka konferencia esetében, illetve 30 pont a fizika/kémia/biológia konferencia esetében.

A DOLGOZATOKAT, NYOMTATVA IS ÉS ELEKTRÓNIKUS FORMÁBAN IS (pl. CD-én) LEGKÉSŐBB 2016. MÁJUS 1-IG KÉRJÜK BENYÚJTANI A SZAKTANÁROKNAK, ILLETVE ELKÜLDENI AZ ALÁBBIAKBAN MEGADOTT CÍMEKRE!

A dolgozat rövid kivonatát (1 A4-es oldal) kérjük 2014. április 15-ig eljuttatni a következő címre: Mészár Julianna (matematika/informatika dolgozat), Kiss Mária (fizika/kémia/biológia dolgozat): Liceul Teoretic „Arany János” Salonta, Str.7 iunie 1944 Nr.2, Cod: 415500, Jud. Bihor, vagy e-mailban: meszarjulianna@yahoo.com, marikalinux@yahoo.com.


Sok sikert kívánunk a felkészüléshez!

Kiss Mária fizikatanárnő

  aligazgató

Mészár Julianna matematika-tanárnő

igazgató