DRAGI ELEVI

 

            Catedrele de Matematică, Informatică şi Fizică-Chimie-Biologie ale Liceului Teoretic „Arany János” Salonta invită pe toţi elevii interesaţi şi pe toţi profesorii, în special pe cei de specialitate, să participe în data de 09.05.2015 la


SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC DE MATEMATICĂ / INFORMATICĂ AL ELEVILOR
SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC DE FIZICĂ-CHIMIE-BIOLOGIE AL ELEVILOR
CONCURSUL NAŢIONAL MATUDINFO – TERMESZETTUD
EDIŢIA XI-a, 2015


            Lucrările simpozionului de matematică-informatică se desfăşoară pe secţiunile: matematică și  informatică.
            Lucrările simpozionului de fizică/chimie/biologie, pe lângă partea teoretică, trebuie să conţină şi o parte experimentală, sau o modelare pe calculator, ce va fi prezentată împreună cu lucrarea, dar punctată separat.
Obiectivele simpozionului:
            1) Sporirea interesului pentru obiectul Matematică/Informatică şi pentru ŞTIINŢELE NATURII
            2) Obişnuirea elevilor cu munca de cercetare
            3) Familiarizarea elevilor cu munca de strângere a materialului pentru realizarea unei lucrări ştiinţifice
            4) Coordonarea elevilor pentru întocmirea unei lucrări ştiinţifice
            5) Obişnuirea elevilor cu munca individuală
            6) Sporirea creativităţii prin munca individuală
            7) Prezentarea unei lucrări ştiinţifice
            8) Dobândirea deprinderii de a se prezenta în faţa unui public
Desfăşurarea simpozionului:
            Fiecare candidat depune un exemplar al lucrării efectuate la profesorul coordonator pentru studiere. Lucrarea va avea 5-10 pagini (format A4).
            Fiecare candidat al simpozionului are la dispoziţie 10 minute pentru prezentarea lucrării efectuate, după care urmează o discuţie de aproximativ 5 minute, când juriul sau colegii participanţi la susţinere pun întrebări referitoare la tematica abordată.
            Se consideră o lucrare bună cea care – pe lângă tematica ştiinţifică corect abordată - prezintă şi elemente individuale, originale şi interesante. Este indicat ca prezentarea să fie făcută cu ajutorul calculatorului, aplicând programe de prezentare (ex. PowerPoint etc.)
Lucrările prezentate vor fi punctate în felul următor:
- în prima fază:  lucrarea depusă 0-10 puncte,
- a doua fază:  prezentarea lucrării 0-10 puncte.
- în cazul lucrărilor de fizică se va puncta şi reuşita experimentului sau a modelării pe calculator (0-10 puncte)
            Cele mai bune lucrări vor fi premiate.
            Juriul va fi format din profesori de specialitate.

LUCRAREA TREBUIE PREDATĂ ŞI TIPĂRIT LA IMPRIMANTĂ ŞI PE SUPORT ELECTRONIC (de exemplu pe un CD) PROFESORULUI DE SPECIALITATE PÂNĂ LA DATA DE 1 MAI  2015.
           
            Conţinutul lucrării (1 pag. A4) rugăm să fie trimis până la data de 20 aprilie, pe adresa: Mészár Julianna (lucrarea de matematică/informatică), respectiv Kiss Mária (lucrarea de fizică-chimie-biologie), Liceul Teoretic „Arany János” Salonta, str. 7 iunie 1944, nr. 2, Cod  415500, Jud. Bihor, sau prin e-mail: meszarjulianna@yahoo.com, respectiv marikalinux@yahoo.com

Vă urăm succes în elaborarea lucrării!                                  
                                   

Prof. Mészár Julianna

Prof. Kiss Mária