A diákkonferenciák története

2005. április 16-án került megrendezésre első alkalommal iskolánkban A Diákok Tudományos Konferenciája - MATUD - amely a matematika iránti érdeklődést kívánta fokozni a diákok körében. Az első alkalommal is nagy sikert könyvelhettünk el, hisz 18 dolgozat született a matematikatörténet,
mértan, algebra, analízis területéről. A konferencia megrendezésének előzményei is vannak. 2001–től diákjaink résztvettek a Kutató Diákok mozgalmában,és sikeresen szerepeltek az őszi konferenciákon. Természetesnek tűnt, hogy a nemes célt hordozó eszmét iskolánk bármely diákja
számára elérhetővé tegyük.

2005. május 14-én hasonló konferencia zajlott a FIZIKA tudományágat felölelve, szintén fergeteges sikerrel a diákság körében. A fizika konferencia
ötlete onnan eredt, hogy 2005-öt az ENSZ a Fizika Nemzetközi Évének kiáltotta ki, és mi, tanárok és diákok szerettük volna méltó módon megünnepelni ezt az eseményt. Most már elmondhatjuk, hogy sikerült is, mert ezzel hagyomány teremtődött iskolánkban.

Mivel megalapozottnak tűnt az a tény, hogy szükség van hasonló jellegű rendezvényre, 2006-ban egyesült a két tevékenység, és 2006. április 29-én ismét megrendezésre került - immár két szekcióval: matematika és fizika. Egyre több diák érdeklődött a konferencia munkálatai iránt, így 2007-től a reál tudományokat felölelő konferenciává alakult, magába foglalva a matematika- informatika, fizika, kémia és biológia szakokat. 2009-ben a tevékenység a Tanügyminisztériumáltal jegyzett nemzetközi tevékenység lett: magyarországi és moldvai diákok, valamint több hazai iskola részvételével.

A konferencia célja:
- A matematikára, mint alaptantárgyraés a természettudományokra alapozott, de az egyéni kibontakozás lehetőségét magába foglaló nemes versengés megteremtése, valamint az információ a modern világképnek megfelelő számítógépes feldolgozása.
- A diákok önálló, tudományos tevékenységének a kialakítása, fejlesztése és mindezek bemutatásának a lehetősége.

A diákkonferenciák története

Általános tudnivalók a konferenciáról - A konferencián részt vehet bármely IX-XII. osztályos diák, aki önállóan elkészített egy matematika / informatika / fizika / kémia / biológia témájú dolgozatot és a hozzá tartozó kísérletet vagy számítógépes modellezést, amit még nem mutatott be más tudományos konferencián. A dolgozat terjedelme 5-10, A4-es formátumú oldal. A dolgozaton fel kell tüntetni a szerzők, valamint a felkészítő szaktanárok nevét. Az nyilvánul jó dolgozatnak, amelyik egyéni jegyekkel rendelkezik, amely olyan eredményeket
tartalmaz, amelyet a diák maga, kísérletezés útján ért el. A dolgozat bemutatására bármilyen számítógépes programot alkalmazhat (pl. Power Point, ...). Minden jelentkezőnek 15 perc áll a rendelkezésére, hogy a dolgozatát és kísérletét bemutassa, és 5 perc a feltett kérdések megválaszolására.
Mivel az ENSZ 2009-et a Csillagászat Nemzetközi Évének nyilvánította, ezért ebben azévben a versenyen ezzel kapcsolatos dolgozatok is szerepeltek.
2007 és 2008 nyarán a munkálatok Nyári Tudományos Táborral egészültek ki, amelyet első évben Aranyosfőn, majd második évben a Lesi-tónál szerveztünk, a résztvevő diákok nagy örömére.

Mészár Julianna és Kiss Mária tanárnők

2012-es évad résztvevői, dolgozatai és képalbuma

Tudományos Diáktábor Sonkolyos 2012