A Rákóczi Szövetség Emlékhelyeink Diákutaztatási Programja

A nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum IX A,B,C, X.A és XII B osztályos diákjainak egy 46 fős csoportja a Rákóczi Szövetség jóvoltából Budapesten meglátogatta az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékhelyeit.
                Diákjainknak olyan programot állítottunk össze, melyben a történelmi események mellett magyar kultúránk kiváló képviselőire is emlékezhettünk, illetve felkereshettünk olyan nevezetes  helyeket, melyek magyarságtudatuk erősítését szolgálta.

Első nap, 2015. október 22.

                Már a buszon felidéztük az 1956-os történelmi eseményeket, azok következményeit, és kihatásukat jelenünkre. A diákok számára újdonságként hatottak, azok a személyek, nevek, helyzetek, amelyek meghatározták a korszakot. Az volt a célunk, hogy kirándulásunk során ráébresszük tanítványainkat  nemzetünk állandó szabadságvágyára, és folytonos küzdelmeire, hogy erősítsük nemzeti öntudatukat, a magyar történelem példáit állítva eléjük. Szeretnénk, ha ők is ráébrednének, hogy életük irányítását maguk kell kezükbe vegyék.
                  Programunk első állomása a real tantárgyak iránt érdeklődő diákok kedvéért, a napot a Csodák Palotájában volt. Ezt követően a csodálatos szépségű, felújított, hófehér Parlamentbe mentünk, melynek csillogó arany termeiben kíváncsian szemlélődtek diákjaink. Az impozáns, világhírú építészeti remekmű életreszóló élményt nyújtott. Pánczél Károly képviselő úrnak, a Nemzeti összetartozás bizottsága elnökének köszönhetően a látogatás ingyenes volt a csoport részére. A Kossuth téren felhúzott lobogó láttán, a jelen ünnepi hangulata lett úrrá rajtunk.
             A belvárosból közelítve a Duna felé, végigsétáltunk a rakparton, közben a parlament Duna felöli oldalát is aprólékosan megtekintettük.
            Estefelé, de még világosban értünk a Margit szigetre, ahol irodalmi és történelmi sétával fejeztük be a napot. A főváros és a szökőkút csodálatos fényei remek hangulatot varázsoltak. Tanulmányutunk első napja egybeesett városunk legjelesebb szülöttének, Arany János halálának 133.évfordulójával, így, a Margit szigeten hajtottunk fejet a költőóriás előtt, kinek emlékét Zsorda Dorottya, IX.osztályos tanuló A rab gólya című vers elszavalásával idézte fel. Ideális helyszín a Margitsziget a nagy költő emlékének felidézésére, ugyanott sétálni, ahol Arany János tette egykor és utolsó éveit töltötte.
Egyeseknek kedve támadt egy kis esti kocogásra is, a helybéliek lelkesedése láttán.
                        Fáradtan, ám annál több élménnyel gazdagodva értünk aznapi végcélunkhoz, a Pannónia Középiskolai Diákszállóra. Itt találkozhattunk kedves házigazdáinkkal, az Ady Endre Gimnázium tanárával, Farkas Zoltánnal és már vártak a testvériskola diákjai, akik finom vacsorával kínáltak  a fárasztó nap után.


Második nap, 2015. október 23.


        A Szent István Bazilika adott alkalmat az első királyunkra való emlékezésre. Kanonok úr készségesen mesélt a Székesegyház történetéről, építészeti stílusáról, történelmi jelentőségéről, valamint névadójának, első királyunknak történelmünket meghatározó szerepéről. Megtekintettük a szent jobbot, a múzeumot-és kincstárat, majd a toronyból elénktáruló páratlan szépségű fővárosunk panorámájában gyönyörködtünk.
                    A Lánchídon átkelve és a vén Dunára ismételten rácsodálkozva történelmi sétánkat a Várban folytattuk.
                   Megtekintettük a pompás Halászbástyát. A kísérő tanárok minden helyzetben meséltek valamit a látottakról. Próbáltuk mókásan, de annál gazdagabban belopni diákjaink fejébe a történelmi személyiségek mellett, az építészek, festők, tervezők neveit is.
                  Kirándulásunk utolsó helyszíne a Hősök tere volt. Itt összefoglalhattuk a két nap eseményeit, hiszen hosszú történelem óránk minden szereplőjével újra találkozhattunk.

                  
Fábián Boglárka, tanárnő