1. Mikor kelt az az adománylevél, amely a szalontai 300 hajdúkat a jobbágyterhek alól mentesítette?

2. „Arany boldog gyermeksége idején” hogyan nevezték azt a „bővizű rétséget”, amelynek típusához Szalonta is tartozott?

3. Milyen utcatípus nincs Nagyszalontán?

"4. Ki az alkotója a képnek?

5. Hány éves Arany János, amikor elveszi feleségül Ercsey Juliannát?

6. Melyik folyóirat közli 1846-ban Hermina című beszélyét?

7. Hány évig élt Arany János Nagyszalontán?