3. A 2016-2017-es tanévre való beiratkozás módszere és kalendáriuma

1.

Beíratkosási körzet

NAGYSZALONTA ÉS KÖRNYÉKE

2.

A jóváhagyott iskolai tanterv

3 előkészítő osztály - 75 tanuló részére
1 osztály     Republicii út 88 szám  (Szódavíz gyár, volt állomásnegyed))
2 osztály     Aurel Lazăr út 1 szám  (központ)

3.

Beíratkozási periodus

Első szakasz:
2015. Február 29 - Marcius 18

4.

A beíratkozás helye

Az iskola titkársága
Cím:   7 Iunie 1944 út 2 szám

5.

A beíratkozás órarendje

munkanapokon (hétfő - péntek)        8 - 20 óra között
szombaton                                9 - 13 óra között

6.

Érdeklődni lehet az iskola titkárságán,  telefon: 0359-405.134

A beíatkozáshoz szükséges dokumentumok:
1.       Iratmappa (Dosar plic),
2.       Születési bizonyítvány eredeti  + másolat,
3.       Személyazonossági (buletin) másolat – mindkét szülőtöl,
4.       Orvosi igazolás  -„Apt pentru şcoală” megjegyzéssel,
5.       Napközitől igazolás - „Apt pentru şcoală” megjegyzéssel.
* Kérjük, ne felejtsenek ki semmit a dossziékból *


                                                                                     Vezetőség