5. Szükséges iratok

1.       Iratmappa (Dosar plic),
2.       Születési bizonyítvány eredeti  + másolat,
3.       Személyazonossági (buletin) másolat – mindkét szülőtöl,
4.       Orvosi igazolás  -„Apt pentru şcoală” megjegyzéssel,
5.       Napközitől igazolás - „Apt pentru şcoală” megjegyzéssel.
* Kérjük, ne felejtsenek ki semmit a dossziékból *