Az iskola célja:

A 2015 – 2016 TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Általános iskolai osztályok:

Előkészítő osztály: 4 osztály
I. osztály: 4 osztály
V. osztály 4 osztály

Gimnáziumi osztályok:

IX. osztály

Reál tagozat
Matematika – Informatika (intenzív informatika)         28 hely
Kémia - Biológia 28 hely
Humán tagozat
Filológia (intenzív angol nyelv) 28 hely
Szakiskola
Szolgáltatások - Kereskedelem     
28 hely
Építőipar, berendezések és közművek 28 hely
Speciális, szolgáltatások - kereskedelem szakosztály 12 hely

A szakok leírása

1. Matematika és informatika szak


A reál, matematika-informatika szakon
a diákok kiemelten foglalkoznak ezekkel a tantárgyakkal, illetve más reál és természettudományi tárgyakkal is - fizikával, kémiával, biológiával. A négy líceumi év alatt emeltszintű matematikai oktatásban lesz részük, illetve alapos számítástehnikai és programozói ismeretekre tesznek szert. A számítógép alapos felhasználása mellett, internettes, hálózati ismereteket is szerezhetnek. Megtanulnak Pascal vagy C++ nyelvben programozni, adatbázisokat kezelni, visual típusú nyelveket használni, webes felületeket kialakítani és programozni.
Angol és német nyelv oktatásban is részesülnek.

Kinek ajánljuk?
Olyan diákok válasszák ezt a szakot, akik számára nem jelent nehézséget a logikus gondolkodás a rendszeres tanulás, s akiket olyan szakmák érdekelnek, mint a mérnöki, informatikus, közgazdász, építész, bankár, orvosi, egyéb tudományos és technikai jellegű szakmák.

2. Tudományok: Kémia-biológia szak

Bemutatása:

A diákok kiemelten ezekkel a tantárgyakkal, de más reáltantárgyakat is komolyan tanulnak: matematikát és fizikát.

Kinek ajánljuk
Olyan diákoknak ajánljuk ezt a szakot, akiknek logikus gondolkodásuk és nagy szorgalmuk van, illetve akiket az orvosi, ápolói, állatorvosi, mezőgazdasági, kémikusi, laboránsi, kutatói szakmák érdekelnek.

2. Humán, intenzív angol szak

Bemutatása:
A diákok több órában foglalkoznak a román, magyar nyelv és irodalommal, angol és német nyelvekkel. Részletesebben tanulják a történelmet, földrajzot és a társadalom tudományi szakokat, filozófiát, pszihológiát, latint.
Számítástehnikai oktatásban is részesülnek.

Kinek ajánljuk
Olyan diákok válasszák ezt a szakot, akiknek hajlamuk és érdeklődésük van a nyelvek és a művészetek iránt, és akik a pályájukat a következő szakmákban képzelik el: jogász, újságíró, média szakember, titkár, tolmács, sajtófőnök, szóvivő, divat-, jelmez-, kirakat- stb. tervező, tanár, fotóművész, grafikus, menedzser, reklámszakember, titkár, rendőr

3. Szakiskola. Építőipar, berendezések és közművek

Bemutatása:
A diákok elsősorban szakmai oktatásban részesülnek és már a 10. osztály elvégzése után szakmunkás oklevelet szerezhetnek, ha elvégeznek egy gyakorlati képzést és sikeresen leteszik a szakmai vizsgát. A gyakorlati év után lehet folytatni a tanulást a líceum felső ciklusán, amely után általános technikusi szakmai bizonyítványt (szakértelmi bizonyítványt) kaphatnak, amely elősegíti a munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket, illetve lehetőségük nyílik leérettségizni.
A tanulók elsajátítják az építészeti külső és belső berendezések felépítését és működését. Ezeknek a berendezéseknek és rendszereknek a megtervezését, dokumentálását, illetve tervek értelmezését s ezek alapján való munkálatok elvégzését. Múszaki rajzok készítését és számítógépes ábrázolását.

Kinek ajánljuk
Azok a fiatalok válasszá ezt a szakot, akik érdeklődése gyakorlatias, szeretnek szerelni, és érdekli őket a vízvezetékszerelés, hőközpontok szerelése, gázvezetékszerelés, légkondicionálás, mérőműszerek szerelése és ellenőrzése.

4. Szakiskola. Szolgáltatások – Kereskedelem szakon

Bemutatása:
A
tanulók megismerik a gazdasági tevékenységeket. Szert tesznek kereskedelmi és turisztikai, pénzügyi és gazdasági szolgáltatásokra vonatkozó ismeretekre, megtanulják a könyvelést, piackutatás (marketing), pénzügy alapjait.

Kinek ajánljuk
Azok a fiatalok válasszá ezt a szakot, akik érdeklődése az üzletvilág felé irányul, akik szeretnének kereskedelmi egységekben dolgozni, eladóként, pénztárosként, árúrendező, árúforgalom, szervezés, raktárrendezés, ügyintézés, előkönyvelés terén.

5. Szakiskola. Speciális, szolgáltatások - kereskedelem szakosztály

Bemutatása
A speciális tanulási feltételeket igénylő fiatalokl, gazdasági tevékenységeket, kereskedelmi szolgáltatásokat, áruelosztás és raktárrendezési ismereteket szerezhetnek 3 iskolai év alatt, majd 720 órás gyakorlati képzés után szakmunkás diplomát kaphatnak.

Nagy Ildikó, aligazgató