Criterii specifice de ocupare a posturilor prin transfer pentru soluționarea restrângeriide activitate,
pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar la

Liceul Teoretic ”Arany János” Salonta

  1. Să aibă calificativul foarte bine în ultimii 5 ani, dacă este cazul
  2. Să participe la un interviu cu conducerea școlii
  3. Inspecție curentă la o clasă din cadrul Liceului Teoritic Arany János Salonta

Grila:


Criteriul 2.

1.

Trei întrebări din LEN 1/2011

3. puncte

2.

Două întrebări specifice metodologiei de predare a disciplinei

4. puncte

3.

3 întrebări din ROFUIP

3. puncte

Admis cu min. 7 puncte

Criteriul 3.

Conform Anexei 4. Din Metodologia cadru privind Mobilitatea personalului didactic de predare din învățământ 2016/2017

Admis cu calificativul FB

Bibliografie:

  1. Legea educaţiei naţionale LEGE Nr. 1 din 5 ianuarie 2011
  2. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar ROFUIP
  3. Metodologii de predare şi evaluare

 

Criteriile specifice de mai sus au fost discutate și aprobate de CA
din data de  25.02. 2016

Aprobarea ISJ BIHOR