PROGRAMUL ERASMUS PLUS – PROIECTE DE MOBILITATE – FORMARE PROFESIONALA VET

Titlul proiectului „Calitate europeană în formarea profesională a viitorilor informaticieni”
Nr. proiectului 2015-1-RO01-KA102-014287
Beneficiar: Liceul Teoretic „Arany János” Salonta
Grant de finanțare: 47 489 EUR
Parteneri de primire: Lazarou CTC din Paphos, Cipru și Isil Informatica din Barcelos, Portugalia
Partener intermediar: Organization for Promotion of European Issues din Paphos, Cipru și Amigos de Mobilidade din Barcelos, Portugalia
Grup ţintă: 18 de elevi din clasa a XI-a A, filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică/intensiv informatică.

Obiectivele proiectului:
1. Îmbunătăţirea, prin plasament de lucru într-o altă ţară,  a abilităţilor, deprinderilor şi competenţelor din domeniul IT, în scopul accesibilizării accesului pe piața muncii.
2. Dezvoltarea competenţelor sociale, culturale şi lingvistice în vedera facilitării adaptabilităţii  la medii socio-culturale şi lingvistice diferite.
3. Promovarea culturii antreprenoriale, a spiritului de lucru în echipă şi a capacităţii de responsabilizare.
4. Realizarea unor parteneriate cu agenți economici și organizații din spațiul european care să faciliteze în viitor noi proiecte și colaborări.

Conţinuturile dezvoltate vor fi următoarele:
- Structurarea sistemelor de calcul. Software utilitar
- Programare. Programare web

Perioada plasamentului: 01 februarie - 19 februarie 2016

Selecția participanților va avea loc în perioada: 1-13 noiembrie 2015, respectând următoarele etape:

Documente:

1. Lansare

2. Pliant

3. Prezentarea proiectului

4. Prezentarea oraselor de primire

5. Bibliografie

6. Rezultate selectie Ónainte de contestatii

Eventualele contestatii se depun Ón data de 13.11.2015 (vineri), Óntre orele 10-13. Formular

7. Rezultatele finale

8. Relatări din Cipru

9. Relatări din Porto

10. Carte

Galerie de foto

1. Lansarea proiectului

2. Selectie

3. Poze Cipru

4. Poze Porto