PROGRAMUL ERASMUS PLUS – PROIECTE DE MOBILITATE – FORMARE PROFESIONALA VET

Titlul proiectului „Calitate europeană în formarea profesională a viitorilor informaticieni”
Nr. proiectului 2015-1-RO01-KA102-014287
Beneficiar: Liceul Teoretic „Arany János” Salonta
Grant de finanțare: 47 489 EUR
Parteneri de primire: Lazarou CTC din Paphos, Cipru și Isil Informatica din Barcelos, Portugalia
Partener intermediar: Organization for Promotion of European Issues din Paphos, Cipru și Amigos de Mobilidade din Barcelos, Portugalia
Grup ţintă: 18 de elevi din clasa a XI-a A, filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică/intensiv informatică.

Obiectivele proiectului:
1. Îmbunătăţirea, prin plasament de lucru într-o altă ţară,  a abilităţilor, deprinderilor şi competenţelor din domeniul IT, în scopul accesibilizării accesului pe piața muncii.
2. Dezvoltarea competenţelor sociale, culturale şi lingvistice în vedera facilitării adaptabilităţii  la medii socio-culturale şi lingvistice diferite.
3. Promovarea culturii antreprenoriale, a spiritului de lucru în echipă şi a capacităţii de responsabilizare.
4. Realizarea unor parteneriate cu agenți economici și organizații din spațiul european care să faciliteze în viitor noi proiecte și colaborări.

Conţinuturile dezvoltate vor fi următoarele:
- Structurarea sistemelor de calcul. Software utilitar
- Programare. Programare web

Perioada plasamentului: 01 februarie - 19 februarie 2016

Selecția participanților va avea loc în perioada: 1-13 noiembrie 2015, respectând următoarele etape:

Documente:

1. Lansare

2. Pliant

3. Prezentarea proiectului

4. Prezentarea oraselor de primire

5. Bibliografie

6. Rezultatele finale

7. Auxiliar curricular, suport de curs, teste de evaluare:


Galerie de foto, relatări

1. Lansarea proiectului

2. Selectie

3. Poze Cipru

4. Poze Porto

5. Relatări din Cipru

6. Relatări din Porto

7. Carte