Határon túli szakmai gyakorlatok, a munkaerőpiac aktuális igényeinek megfelelő, szakmai és személyes kompetenciák elsajátítására

Erasmus plus mobilitás projekt

 

Mit kell tudni az Erasmus+ programról?

Az Erasmus + program célkitűzései

Az Erasmus+ három fő célkitűzést szolgál: költségvetésének kétharmadából az egyének mobilitását, azaz külföldi tanulási lehetőségeit támogatja az EU-n belül és kívül; a fennmaradó összegből az oktatási intézmények, ifjúsági szervezetek, vállalkozások, helyi és regionális hatóságok közötti partnerségekhez, valamint az oktatás és szakképzés korszerűsítését szolgáló – az innovációt, a vállalkozó szellemet és a foglalkoztathatóságot ösztönző – reformokhoz nyújt támogatást.

A jövő informatikusainak európai minőségű szakképzése című projekt célja:

Az Arany János Eméleti Líceum matematika informatika szakos tanulóinak a kompetenciáinak (tudásának, készségeinek és attitűdjeinek) támogatása a személyes fejlődés, a munkavállalói esélyek és az európai munkaerőpiacon való érvényesülés megkönnyítése érdekében. A projektben a diákok nemzetközi mobilitását valósítjuk meg, melynek a célja: nemformális tanulás segítségével a fiatalok digitális és nyelvi kompetencia- és készségfejlesztése, a ciprusi és portugáliai szakképző cégeknél letöltött három hetes szakmai gyakorlat révén.

Konkrét célok:

  1. Az IT képességek, készségek és kompetenciák fejlesztése, egy másik országban letöltött szakmai gyakorlat révén, az európai munkaerőpiacon való érvényesülés megkönnyítése érdekében.
  2. A szociális, kulturális és nyelvi készségek fejlesztése, különböző társadalmi-kulturális és nyelvi közegekben való alkalmazkodás elősegítésére.
  3. A vállalkozói kultúra, a csapatszellem, a csapatmunka és a felelősségtudat promoválása.
  4. Partnerségek kialakítása európai kereskedelmi cégekkel és szervezetekkel, ami megkönnyíti a jövőbeli új projekteket és együttműködéseket.

A szakmai gyakorlat tartalma:

-A számítástechnikai rendszerek felépítése, szoftverfejlesztés.
Programozás . Web programozás

CÉLCSOPORT

Az Arany János Elméleti Líceum XI. A osztályának (matematika-informatika, intenzív informatika szak) 15-15 diákja.

Mobilitás időszaka : 2019. november 25.-2019.12. 6.

A megitélt támogatás teljes összege: 75.380 EUR

Kedvezményezett:

ARANY JÁNOS ELMÉLETI LíCEUM NAGYSZALONTA

FOGADÓ PARTNERINTÉZET:

DIGITELOS, PAQ-Equipamentos de escritório, Lda, DESARROLLO WEB GRANADA, DSI Spain

ISIL INFORMATICA - Barcelos, Portugália

KÖZVETíTŐ PARTNERINTÉZET:

Amigos de Mobilidade - Barcelos, Portugália

Az Isil Informatica: egy informatikai cég, mely internetes szolgáltatásokat kínál, informatikai termékek kutatásával, fejlesztésével és létrehozásával, valamint szoftverek fejlesztésével, számítógépes rendszerek karbantartásával stb. foglalkozik (http://www.isil.pt )

Amigos da Mobilidade: Egy egyesület, amely elősegíti, szervezi és támogatja a nemzetközi mobilitási programokat, nemzetközi találkozókat szervez, a multikulturalizmus és az interkulturalitás témaköreiben. Az egyesület biztosítja a résztvevők szakmai tapasztalát, nyelvtanfolyamokat szervez a résztvevőknek, kapcsolatot tart fenn számos magán és állami szervezettel, gondoskodik  a résztvevők kulturális előkészítésével. Emellett a szervezet erős anyagi alappal rendelkezik, színvonalas szállási, étkezési lehetőségeket biztosít, megszervezi a helyi közlekedést és a kulturális programokat.

A résztvevők kiválasztása (lásd szórólap):
- a beiratkozási dosszié
- angol nyelvi teszt és kommunikációs készségek angol nyelven (30 p)
- digitális gyakorlati készségek mérése (30 p)
- interjú: Portugália történelme és kultúrája (30 p)

A vizsgaidőpontok: 
  23-26.09.2019
Eredmények: 27.09.2019 (péntek), ekkor lehet leadni az esetleges óvásokat is

Sok sikert a résztvevőknek!

Dokumentumok:

1. Projektnyitó konferencia

2. Szórólap

3. Projektbemutató

4. Városbemutató

5. Könyvészet

6. Végleges eredmények

Képek és beszámolók

1. Projeknyitó konferencia

2. Kiválasztás

4. Barcelosi élmények

6. Beszámoló Barcelosról

7. Könyv