PROGRAMUL ERASMUS PLUS – PROIECTE DE MOBILITATE – FORMARE PROFESIONALA VET

Titlul proiectului „Practica europeană pentru alinierea cunoștințelor IT la cerințele actuale ale pieței munciii”
Nr. proiectului 2016-1-RO01-KA102-023736
Beneficiar: Liceul Teoretic „Arany János” Salonta
Grant de finanțare: 37 442 EUR
Parteneri de primire: DESARROLLO WEB GRANADA și DSI Spain S.L
Partener intermediar: M.E.P. Europrojects Granada S.L.

Scopul acestui proiect este accesul participanților la formare inițială de calitate, dobândirea de competențe și experiențe europene în domeniul I.T, pentru o mai bună inserție pe piața muncii.

Obiectivele proiectului:
1. Dezvoltarea competențelor, cunoștințelor și abilităților practice în domeniul informatic prin exersarea cunoștințelor de programare vizuală în firme specializate din domeniul I.T , în scopul accesibilizării accesului pe piața muncii.
2. Realizarea unor platforme de colaborare cu firme IT din Spania, care să ancoreze școala la realitățile de pe piața muncii europene, să sporească cunoștințele tinerilor noștri despre funcționarea acestor firme, să le faciliteze mobilitatea.
3. Îmbunătățirea capacității de a înțelege și de a se adapta diferitelor culturi, tipuri de civilizație și grupuri prin exersarea limbilor străine și contactul direct cu un alt mediu.

Conţinuturile dezvoltate vor fi următoarele:

Perioada plasamentului:6 februarie - 24 februarie 2017

Selecția participanților va avea loc în perioada: 1-25 noiembrie 2016, respectând următoarele etape:

CONDI?II DE ELIGIBILITATE:

CONDI?II DE SELEC?IE:

CON?INUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURA:

PROBELE DE CONCURS:

  1. Proba la limba engleza- test scris de 60 de minute și conversație orala
  2. Proba practica de atestare a competențelor profesionale:
  3. Interviu - 5 întrebari care vizeaza puterea de concentrare și de exprimare, capacitatea de relaționare și elemente de cultura generala centrate pe istoria și cultura Spaniei.

Documente:

1. Lansare

2. Pliant

3. Prezentarea proiectului

4. Prezentarea orasului de primire

5. Bibliografie

6. Rezultatele finale

7. Auxiliar curricular, suport de curs, teste de evaluare:

Galerie de foto, impresii

1. Lansarea proiectului

2. Selectie

Proba scrisă la engleză
Proba practică la Informatică
Proba orală - Interviu

3. Poze Granada

4. Diseminare

Diseminare în şedinţă cu părinţii
Diseminare în Consiliul Profesoral
Publicaţii
Panoul

5. Relatări din Granada

6. Pliante [1] [2]

7. Impresii - Blog