1. Belső szabályzat

2. Szervezési és működési szabályzat ROFUIP

3. A diákok jogainak és kötelességeinek statútuma