Iskolánk székhelye Nagyszalontán az Aurel Lazăr utca 1. szám alatt található. Az oktatás hat különálló épületben folyik.

  1. Aurel Lazăr utca 1. szám

Ebben az épületben tizenöt tanterem van, tizenegy osztályterem az I-IV. osztályos kisdiákoknak biztosít helyet a tanuláshoz. Itt található még egy zeneterem és egy informatikaterem. A zenetermet a nagyszalontai Református Egyház szerelte fel két zongorával, tíz gitárral és harminc furulyával. Az informatikaterem harminc számítógéppel van felszerelve.
A „nagyiskola” udvarán található az 1887. szeptember 1-re felépült tornaterem.  Az udvaron található új épületben került elhelyezésre az iskola könyvtára.

Foto galéria

  1. Republicii utca 88. szám

 Az épületben öt osztályterem van, négy tanteremben zajlik az I-IV. osztályos diákok oktatása.

  1. Aradi út 25. szám  

A “Peter” iskola épületében van a felzárkóztató iskola, itt zajlik  a speciális oktatás öt tanteremben. Itt található még egy ebédlő és egy tornaterem is.

  1. A Kálvin utca 2. szám

Ebben az épületben nyolc osztályterem van, és hét tanteremben folyik az V-VI. osztályos diákok oktatása.

  1. A Iuliu Maniu utca 2. szám

Ebben az épületben kerülnek majd elhelyezésre a következő tanévben induló szakosztályok, két tanterem és egy műhely áll majd a diákok rendelkezésére.

  1. 1944. június 7. utca 2. szám

Ez az iskola főépülete, itt található az igazgatói iroda, titkárság, könyvelőség, orvosi rendelő valamint tizenöt osztályterem, négy laboratórium, valamint a tehetséggondozás számára külön tanterem. Ebben az épületben a VII-VIII. osztályos diákok és a IX-XII. osztályos reál és humán tagozatos diákok oktatása folyik.
Az informatikaterem harminckét számítógéppel, video projektorral, vetítőtáblával, szerverrel van felszerelve.
A tudományok laboratóriumot a Bethlen Gábor Alap támogatásával sikerült felszerelni. Ennek köszönhetően a Kulin György csillagászkör számára sikerült biztosítani eszközöket, köztük egy csillagászati távcsövet is.
A multimédiaterem harminc számítógéppel, flipcharttal, video projektorral, vetítőtáblával, SMART Board interaktív táblával van felszerelve. Mindkét teremben internet hozzáférhetőség van.
A főépületben kapott helyet a Diáktanács, az iskola alapítványa, a ”Pro Lyceum Salonta “ Alapítvány, valamint az iskolaújság egy-egy teremben.
Itt található a tankonyha a sütést, főzést elsajátítani vágyó diákok számára.
A diákok számára különálló épületben, diákklubban biztosítjuk a helyszínt a diákrendezvényeknek.
A testnevelés-, tornaórák a “Sándor Péter” sportcsarnokban zajlanak, itt kerülnek megrendezésre az iskolai sportversenyek, vetélkedők is.

Domján Laura, a mínőség biztosító bizottság vezetője