MISIUNEA ȘCOLII:

STRUCTURA UNITĂȚII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 CICLUL PRIMAR

 • CLASA PREGĂTITOARE (A, B, C, D)
 • CLASA I ( A, B, C, D)
 • CLASA a II-a ( A,B,C, D, E)
 • CLASA a III-a ( A,B,C,D)
 • CLASA a IV-a ( A,B,C, D – cu program step-by-step)

CICLUL GIMNAZIAL

 • CLASA a V-a ( A, B, C)
 • CLASA a VI-a ( A, B, C, D)
 • CLASA a VII-a ( A, B, C, D)
 • CLASA a VIII-a ( A, B, C)

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL 

 • CLASA I.-a
 • CLASA a V-a
 • CLASA a VI-a
 • CLASA a VII-a
 • CLASA a VIII-a

CICLUL LICEAL

CLASELE a IX (A, B,C)
Profil:

 • Real: - Matematică – Informatică (intensiv informatică)
 • Real: - Științele naturii (chimie-biologie, intensiv engleză)
 • Uman:  - Filologie – intensiv engleză

CLASELE a X – XII (A, B)
Profil:

 • Real: - Matematică – Informatică (intensiv informatică)
 • Uman:  - Filologie – intensiv engleză

 

ÎNVĂȚĂMÂNT TEHNOLOGIC 

  CLASA a IX-X a cu profil
  • Servicii: - Domeniul de pregătire de bază: COMERȚ –
   Calificare profesională (ciclul inferior și superior) Tehnician în activităţi de comerţ
  • Tehnic: Domeniul de pregătire de bază: Construcții, instalații și lucrări publice
   Calificare profesională lic. (ciclul inferior și superior) Tehnician instalatorpentru construcții

DESCRIEREA SPECIALIZĂRILOR, MESERIILOR ȘI CALIFICĂRILOR

SPECIALIZAREA: MATEMATICĂ - INFORMATICĂ
Descrierea specializării
Clasele cu profilul matematică - informatică din cadrul liceului nostru au ca obiectiv permanent pe durata celor 4 ani de liceu, pregătirea elevilor la cel mai înalt nivel în domeniul tehnicii de calcul si al limbajelor de programare moderne. Dintre acești elevi 90% vor continua studiile la diferite facultăți.
Ce voi studia?
Pe perioada studiilor liceale, elevii înscrisi la acest profil au posibilitatea să se familiarizeze cu minunata lume a calculatoarelor, dobândind cele mai utile cunostințe privind operarea, utilizarea si programarea calculatorului, astfel încât până la sfârsitul liceului să-si dobândească cunostințe solide în domeniul informaticii, care să le permită fie să-si continue studiile la o instituție de învățământ superior, fie să profeseze în domeniu.
Programarea calculatoarelor se va face în mediul C/C++, în primele clase, urmând ca în clasa
a XI-a și a XII-a elevii să aibă posibilitatea să se familiarizeze si cu sistemele de gestiune a bazelor de date MySQL, și să obțină aptitudini de programare web în limbajul PHP, precum și webdesign
.Cui se adresează specialitatea?
Pentru clasele de matematică - informatică ar trebui să opteze acei elevi, fete si băieți, cu înclinații deosebite către stiințele exacte, abstracte, cu rezistență la efort, care pot dezvolta o înțelegere rațională.

Ce avantaje are?
Principalele competențe cheie europene vizate prin studiul acestei discipline sunt:
o Competențe în matematică si competențe de bază în stiințe si tehnologie;
o Competențe digitale.
Scoala este dotată cu 3 laboratoare de informatică.
.
Ce voi face după terminarea liceului?
Cel mai mare avantaj al profilului matematică - informatică este acela că oferă oportunități multiple de viitor în ceea ce priveste alegerea unei facultăți.
Facultățile din domeniul tehnic, la fel ca cele de la Stiințe Economice îsi aleg studenții, în general, din rândul absolvenților de la acest profil.

SPECIALIZAREA: CHIMIE-BIOLOGIE

Descrierea specializării
Elevii vor studia preponderent aceste discipline, dar totodată vor studia şi matematică şi fizică.

Cui se adresează specialitatea?
Recomandăm elevilor interesaţi de aceste ştiinţe care se orientează spre profesii cum ar fi: medic, medic veterinar, asistent, tehnician dentar, farmacist, chimist, inginer agronom, inginer protecţia mediului, laborant, cercetător, kinetoterapeut, profesor.

SPECIALIZAREA: FILOLOGIE
Descrierea specializării
Elevii studiază mai accentuat limba şi literatura română, maghiară, engleză şi germană.

Cui se adresează specialitatea?
Se recomandă acelor elevi care au aptitudini pentru studierea limbilor străine, pentru literatură, pentru arte. Elevii se vor putea orienta spre următoarele profesii: jurnalist, filolog, lingvist, translator, purtător de cuvânt, creator de modă, grafician, designer, secretar, poliţist.

SPECIALIZAREA: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI DE COMERȚ
Descrierea specializarii
Tehnicianul în activități de comerț este o calificare profesională ce îmbinăactivitățile complexe privind întreaga circulație a mărfurilor. Va concepe planuri de negociere atât cu furnizorii cât și cu clienții urmărând să organizeze toate procesele și activitățile ce țin de distribuție, comercializare și promovare a mărfurilor.
Competențe dobândite
În urma absolvirii acestei calificări vei fi capabil să:

 1. Îmbunătățești calitatea proceselor, serviciilor și produselor din domeniul comerțului
 2. Aplici normele privind igiena și securitatea muncii în unitățile comerciale
 3. Cunoști și să aplici principiile privind protecția consumatoruluiși legislația profesională specifică numită comerciale
 4. Analizezi oferta de mărfuri
 5. Analizezi calitatea ofertei de mărfuri
 6. Acționezi pentru menționarea calității ofertei de mărfuri
 7. Utilizezi strategii și tactici de negociere
 8. Aplici tehnicile de marketing la nivelul unitățiicomerciale
 9. Promovezi produsele și serviciile
 10. Organizezi activitățile la nivelul depozitelor de mărfuri
 11. Desfășori activități de organizare a suprafeței de vânzare a magazinului
 12. Aplici diverse componente ale mixului de marketing
 13. Să evaluezi stocurile de mărfuri
 14. Să inventariezi stocurile din gestiune
 15. Să monitorizezi practicarea formelor moderne de vânzare

Finalități și oportunități
Încadrarea în muncă după absolvire:

 1. Această calificare permite absolvenților să se încadreze în următoarele traiectorii de carieră
 2. Agent comercial
 3. Merceolog
 4. Agent de vânzări
 5. Gestionar
 6. Comerciant vânzător
 7. Lucrător în comerț
 8. Continuarea demersuluiprofesional prin studii superioare universitare

Această calificare permite absolventului să urmeze oricare din specializările: Facultățile de științe economice, drept.

SPECIALIZAREA: TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCTII
Descrierea specializarii
În cadrul specialității “Instalații pentru construcții”, se pregătesc elevii pentru urmatoarele specializări / meserii:
o Instalații de alimentare cu apă, interioare si exterioare (montare de conducte, aparatură de masură si control etc.);
o Instalații de gaze naturale combustibile (montare conducte, aparatură de masură si control, centrale termice de apartament sau industriale);
o Instalații de încălzire centrală (montare conducte, corpuri de încălzire, aparatură de masură si control, încălzire prin pardoseală;
o Instalații de ventilație si condiționare a aerului.
Ce vei învăța?
o Alcătuirea si funcționarea instalațiilor interioare si exterioare pentru construcții;
o Reprezentarea planurilor de instalații, citirea si interpretarea lor;
o Întocmirea documentației tehnico - economică;
o Tehnologii si materiale moderne de instalații; Îmbunătățirea performanțelor instalațiilor;
o Executarea desenelor tehnice de instalații utilizând calculatorul,
Ce avantaje are?
o Finalizarea studiilor liceale cu Certificat de competente profesionale nivel III, în domeniul instalațiilor pentru construcții si Diplomă de bacalaureat;
o O gamă variată de specializări, cu posibilitate de angajare la societăți, unitățile patronate de primăriile locale, societățile de comercializare si desfacere a produselor pentru instalații si în străinătate;
o Cu o dotare minimă, se pretează la lucrul individual / privat;
o Sunt meserii foarte căutate pe piața forței de muncă si bine plătite;
o Absolvenții pot aborda o gamă variată de lucrări. Ei pot să lucreze în proiectare, execuție, exploatare, întreținere si reparații.

Ce vei face după terminarea liceului?
Absolvenții pot aplica în următoarele domenii:
o Proiectare instalații pentru construcții;
o Lucrări de atasamente (urmărirea producției);
o Lucrări de normare a muncitorilor;
o Comenzi de aprovizionare cu materiale;
o Ofertări – licitații;
o Sănătate si securitatea în muncă si P.S.I.;

o Cursuri pentru obținerea autorizațiilor în domeniu.

Nagy Ildikó, Consilier Educativ