A PRO LYCEUM Alapítvány

az

Arany János Elméleti Líceum alapítványa

A Pro Lyceum Alapítvány 2000-ben lett bejegyezve és az Arany János Főgimnázium tanári karának 21 tagja alapította Kiss Ernő aligazgató kezdeményezésére, aki az alapítvány elnöke volt 2000 és 2005 között. Ezúton is szeretnénk megemlékezni Kiss Ernőről, aki áldozatos és kitartó munkájával igyekezett megteremteni az anyagiakat az alapítvány létrehozása és fenntartása céljából.

2010-ben az Arany János Elméleti Líceum megalakulásakor az alapítványi tagok úgy döntöttek, hogy ezentúl a Pro Lyceum Alapítvány kizárólag az Arany János Elméleti Líceum egyesülete lesz. Az egyesület vezetősége a következőképpen változott: az alapítvány elnöke Kiss Mária, alelnöke Nagy Ildikó, titkára Illyés-Domján Laura-Krisztina, kuratóriumi tag Fábián Boglárka.

Fontosabb tevékenységeink

Az alapítvány fennállásának 22 éve alatt a következő tevékenységek és rendezvények lebonyolítását segítette:

–    2005-ig az alapítványunkon keresztül segélyek, iskolai bútorok és felszerelések érkeztek egy hollandiai alapítványtól;
–    2005-től kezdve minden évben megrendezésre kerül az alapítvány segítségével A Diákok Tudományos Konferenciája, amelyet jövőre, 2024 májusában immáron 18. alkalommal rendezünk majd meg;
–    a 2008-2009-es tanévben, majd 2017 után minden évben megrendezésre került A Diákok Kulturális Konferenciája;
–    többször szerveztünk Tudományos Diáktábort: 2007, 2008, 2010 és 2012 nyarán, első évben Aranyosfőn, majd a következő két évben a Lesi-tónál és 2012-ben pedig Vársonkolyoson. Az utóbbi két évben a pandémiás helyzet nem engedte a táborszervezést, de előtte 2016-ban Vársonkolyoson, 2018-ban Algyógyon és 2019-ben Torockón volt megszervezve a tábor
–    az alapítvány segítségével jelent meg félévenként az ADOLESCENTA-TINI iskolaújság, az Arany János Főgimnázium diáklapja, mellyel már nagyon sok szép sikert könyvelhettünk el  azokon a megyei és országos versenyeken, amelyekre 2002 óta beneveztünk;
– az alapítvány segítette a lÁJkold! iskolaújság megjelenését, amelyet az Arany János Elméleti Líceum diákjai szerkesztenek, és amely havonta jelenik meg; A lÁJkold!-on kívül, 2018-ban indítottuk a Nézőpontok – Puncte de vedere magazint, melynek azóta, a pandémiás körülmények ellenére is sikerült 5 számát megjelentetni (minden iskolai évben kettőt)
–    az utóbbi években különböző tantárgyversenyek, vetélkedők és sportrendezvények szervezését is segítettük. Ezek közül megemlítjük a XXIII. Erdélyi Magyar Matematikaversenyt, melynek megszerezését a 2013-as évben az Arany János elméleti Líceum munkaközössége vállalta és a költségek egy részét az egyesület finanszírozta;
– a Kányádi Sándor országos versmondóverseny megyei szakaszának a megszervezését is segítette az alapítvány az utóbbi 6 évben
– ugyanakkor minden tanévben az alapítvány segítette az Iskolanap, a Családnapok, a Pedagógusnap, a Nőnap, a Challange Day és egyéb iskolán kívüli tevékenység megrendezését;
–    minden évben hozzájárulunk a legjobb tanulmányi eredményeket elért diákok tanévvégi díjazásához.

Az elmúlt tíz év tevékenységei közül a következőket emelném ki:

1.    A „Karácsonyi Meglepetés – 2012” elnevezésű projekt keretein belül az egyesület hazai és külföldi partnerek segítségével finanszírozni tudta a diákok karácsonyi műsorát és egy sztárvendég megjelenését ezen a rendezvényen.
2.    A 2012-2013-as tanévben is folytatódott az „Egy eséllyel többet az Arany János Elméleti Líceum diákjainak!”. A pályázat keretein belül tehetséggondozó csoportok indultak matematikából, fizikából, informatikából, kémiából, biológiából, angol és német nyelvszakkörök alakultak, rajzkör, kézműveskör, csillagászkör, színjátszó és drámakör indult az Arany János Elméleti Líceumban. A tehetséggondozáson kívül felzárkóztató csoportok indultak román nyelv és irodalomból és matematikából. Második félévben érettségi felkészítő csoportok is indultak matematikából, informatikából, fizikából, kémiából, biológiából, történelemből, román- és magyar nyelv és irodalomból.
3.    A Pro Lyceum Tanulmányi, a Pro Lyceum Technikai, Pro Lyceum Tisztelet díjakat, Pro Lyceum Irodalmi és Pro Lyceum Sportdíjakat az utóbbi 10 évben minden tanév végén osztottuk ki azon végzősöknek, akik a négy gimnáziumi és középiskolai év alatt a legjobb eredményeket érték el az iskolában és a különböző tanulmányi versenyeken.
4.    Az elmúlt 10 év legnagyobb eredményeinek azt a sok megnyert pályázatot tartjuk, mellyel egyesületünk nagyon sok extrakurrikuláris tevékenységet finanszírozott ebben a periódusban. Majdnem minden évben pályáztunk a Bethlen Gábor Alapnál, így 10 nyertes pályázatot bonyolítottunk le, melynek összértéke 8 millió ft. körül van. Négy nyertes pályázatunk volt 2015-2018 között a budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézetnél (NSKI) összesen 5 millió ft. értékben. Ezen pályázatok keretein belül ingyenes felkészítőket tartottunk abban a periódusban a végzősöknek, matematikából és román nyelv és irodalomból. Négy nyertes pályázatunk volt a Bihar megyei tanács szociális és közösségi részlegénél (DSC), melyek segítségével felszereléseket vásároltunk a fizika, kémia és biológia laborok számára, laptopokat vettünk online okatáshoz, tanárok továbbképzését finanszíroztuk Észtországban. Majdnem minden évben pályáztunk a helyi tanácsnál és mindig nyertünk, így az utóbbi 10 év nyertes pályázatainak összértéke több mint 50 000 lej. Ezt az összeget minden évben a Tudományos és Kulturális Diákkonferenciák lebonyolítására fordítottuk. Ezen nagyobb pályázatainkon kívül számos kisebb nyertes pályázatunk is volt, így tudtuk felszerelni a robotika műhelyt 3D-s nyomtatókkal, működtettük a Kulin György Csillagászkört és elindítottuk az Arany rádiót.
Külön szeretnénk megköszönni Török László polgármester úrnak és a város vezetőségének a mindenkori támogatást a különböző tevékenységek lebonyolításában.
Ugyanakkor ezúton szeretnénk megköszönni a város egyes vállalkozóinak a támogatását és mindazoknak a tanárkollegáknak, szülőknek, akik egysületünket támogatták jövedelemadójuk 3,5%-ával, és ezzel hozzájárultak többek között a fenti díjak kiosztásához és tevékenységek-pályázatok lebonyolításához is.

Köszönjük, és szívből reméljük, hogy a jövőben is számíthatunk majd az Önök segítségére!

Kiss Mária, a Pro Lyceum Alapitvány elnöke

© COPYRIGHT – ARANY JÁNOS LíCEUM 2023