1711-től vannak írásos dokumentumaink a Schola reformata Nagyszalontaiensis-ről, melyben tanult és tanított Arany János.
1847-ben épült meg a ma Nagyiskolának nevezett épület, mely otthont adott az alsó és felső gimnáziumi tagozatnak is.

1906-ban jött létre a négy elemi osztályt folytató Polgári Leányiskola, amely később kereskedelmi tanfolyammal bővült. A következő évben jóváhagyták a fiúk számára a főgimnáziumi fokozatot, mely kezdetben a Nagyiskola emeleti termeiben kapott otthont. Itt tanult Zilahy Lajos író, dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor, Major Henrik grafikus.
1970. szeptember 15-én kezdett működni a tizenhat termes modern intézet szaktermekkel és központi fűtéssel.

A nagyszalontai polgári és egyházi szervezetek, a politikai vezetéssel karöltve, létfontosságúnak látták a tanügyi intézmények oly módon történő átrendezését, hogy létrejöjjön egy színmagyar iskolaközpont, mely felvállalja a nagyszalontai ifjúság visszavezetését hagyományos értékeinkhez, kultúránkhoz, identitástudatuk, önértékelésük erősítését, mindezt keresztényszellemiségben.
Az új iskola, az Arany János Iskolaközpont, Minisztériumi határozat következtében 2010. november 18-tól létezik, az oktatás 2011. szeptember elsejétől indult. Az Arany János Főgimnázium és az Arany János Általános Iskola utódjaként, átvette ezen iskolák összes magyar osztályát és tanárát, ezáltal tanulóinak létszáma 930 fő, mely 15 elemi, 14 gimnáziumi, 8 középiskolai, 5 speciális (kisegítő) osztályban tanul. Ezek az osztályok öt épületben kaptak helyet.
Az iskolánkban oktató képzett, gyakorlott pedagógusok, az eddigi intézményekben gazdag tevékenységgel nevelték Nagyszalonta magyar gyermekeit. Ezek közül érdemes felsorolni a Tudományos, kulturális konferenciákat, a Kitartásnapjának megszervezését, Iskolaújság, iskola honlap működtetését, tehetséges gyermekek versenyeztetését, szakkörök működtetését, tudományos táborok, iskola kapcsolatok, didaktikai kirándulások határon innen és túl, szórakoztató műsorok, estek lebonyolítását.
Fő célkitűzésünk gyermekeinket úgy nevelni, hogy megismerjék történelmünket és ápolják hagyományainkat. Szeretnénk, ha tehetségük kibontakoztatásával, nyelvismeretük gyarapításával önbizalmuk is nőne, pozitív jövőképük alakulna, csökkenne kudarcélményük s megtalálnák számításaikat szülőföldjükön.

© COPYRIGHT – ARANY JÁNOS LíCEUM 2023